EnglishSwedish

Organisationen för Kvinnor Soma Sverige är ett innovativt, professionellt, aktivt och effektivt ideella och icke-statlig organisation, som grundades av unga kvinnor bofasta i Stockholms kommun. Angelägna om att utnyttja sina befogenheter och att spela en aktiv roll i den ideella sektorn . Vi tror att majoriteten av kvinnor har en enorm outnyttjad potential och kan spela en aktiv roll i anstiftan till positiva förändringar i sina samhällen: vi arbetar för att hjälpa dem att till fullo uttrycka sin enorma potential, till gagn för samhället och sig själva.

I ett nötskal, är Kvinnor Soma Sverige uppdrag med fokus på:

– Främjande av integration av nya invandrare och flyktingar i det svenska samhället

– Främjande av kvinnors deltagande och aktivt medborgarskap

– Främjande av jämställdhet

– Främjande av unga flickors volontärskap hos en lokal och nationell nivå

strips_logo

STRIPS on the integration road

Project Nr: 2016-1-SE02-KA205-001475

STRIPS is a project funded by the Erasmus+ Programme – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic partnership in the youth field – Development of Innovation. STRIPS is a project selected by the Swedish National Agency. STRIPS starts on 1st of June 2016 and ends on 31st of January 2018. STRIPS is a three partners’ project from Sweden, Spain and Italy – The project partners are: Kvinnor Soma Sverige, Asociación Integra A Coruña, Bluebook LTD.

Hemsidan

Kontakta

  • +46769798171
  • info@kvinnorsomasverige.org
  • Kvinnorsomasverige.org
  • Idunvägen 5, 149 31 Nynäshamn